หลักคิดลึกซึ้งของ Holistic Learning ที่บอกเราว่าชีวิตคือการเรียนรู้

คุยกับครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณถึงการศึกษาที่คำนึงถึงมิติความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน

เรียนเพื่อสอบ เนื้อหาในตำราไม่เข้ากับโลกภายนอก รู้จักสังคมจากในห้องสี่เหลี่ยม ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างสิ่งที่เราพบเห็นในระบบการศึกษาปัจจุบัน และเมื่อสังคมเริ่ม

ครูปฐมวัยคือ “แม่ครู”

ชวนผู้ก่อตั้งอนุบาลบ้านรักถอดองค์ความรู้เพื่อเป็นแม่ครูของเด็กวัยอนุบาล ครูปฐมวัยคือ ‘แม่ครู’ : อภิสิรี จรัลชวนะเพท

อนุบาลนับเป็นก้าวแรกอย่างแท้จริงของเด็กๆ ในรั้วสถานศึกษาซึ่งจะกลายเป็นบ้านหลังที่ 2 ครูอนุบาลจึงไม่ใช่เพียงผู้สอนสั่งหน้าชั้น แต่เปรียบเสมือน ‘แม่ครู’ ผู้เป็นแม่ที่โอบกอด

ใบไม้ที่นี่สูงกว่าตึกเรียน

คุยกับครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณถึงการศึกษาที่คำนึงถึงมิติความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน

“ตึกเรียนที่นี่จะไม่สูงเกิน 2-3 ชั้น เพราะเราเชื่อว่าธรรมชาติต้องยิ่งใหญ่กว่าเรา” พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งอธิบายหลังเราแหงนหน้าจนคอเกือบตั้งฉากกับพื้นโลก มองต้นไม้ใหญ่ยืนต้นล้อมตึกเรียนเรือนไม้ที่ความสูงไม่เกินยอดใบของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนข้างกัน

Head Hand Heart แห่งรุ่งอรุณ

Head Hand Heart แห่งรุ่งอรุณ การเรียนรู้วิถีพุทธเพื่อการ กิน-อยู่-ดู-ฟัง ให้ ‘เป็น’

หากย้อนกลับไปเมื่อสิบถึงยี่สิบปีก่อน การบอกผู้ปกครองว่าอย่าส่งลูกเข้าไป ‘เรียน’ ตั้งแต่อายุน้อยๆ อย่ามุ่งแต่พาลูกไปกวดวิชาเพื่อเข้าป.1 คนฟังอาจต้องชวนผู้พูดนั่งคุยกันยาวๆ เพื่อถามว่า ‘ถ้าไม่รีบเรียน จะเอาอะไรไปสู้กับเขา?’

ศิลปะการเป็นโค้ชแก่เพื่อนครูและลูกศิษย์

คุยกับครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณถึงการศึกษาที่คำนึงถึงมิติความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน

เรียนเพื่อสอบ เนื้อหาในตำราไม่เข้ากับโลกภายนอก รู้จักสังคมจากในห้องสี่เหลี่ยม ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างสิ่งที่เราพบเห็นในระบบการศึกษาปัจจุบัน และเมื่อสังคมเริ่ม

วิถีสู่การเป็น ‘แม่ครู’

คุยกับครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณถึงการศึกษาที่คำนึงถึงมิติความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน

เรียนเพื่อสอบ เนื้อหาในตำราไม่เข้ากับโลกภายนอก รู้จักสังคมจากในห้องสี่เหลี่ยม ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างสิ่งที่เราพบเห็นในระบบการศึกษาปัจจุบัน และเมื่อสังคมเริ่ม

“งานสวน” เปิดโลกใบใหญ่ของ “เด็กเล็ก”

คุยกับครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณถึงการศึกษาที่คำนึงถึงมิติความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน

เรียนเพื่อสอบ เนื้อหาในตำราไม่เข้ากับโลกภายนอก รู้จักสังคมจากในห้องสี่เหลี่ยม ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างสิ่งที่เราพบเห็นในระบบการศึกษาปัจจุบัน และเมื่อสังคมเริ่ม

จาก ‘ครู’ สู่ ‘นักเรียน’ : ประสบการณ์เรียนรู้ฝึกตนเองของครูอนุบาล

คุยกับครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณถึงการศึกษาที่คำนึงถึงมิติความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน

เรียนเพื่อสอบ เนื้อหาในตำราไม่เข้ากับโลกภายนอก รู้จักสังคมจากในห้องสี่เหลี่ยม ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างสิ่งที่เราพบเห็นในระบบการศึกษาปัจจุบัน และเมื่อสังคมเริ่ม

ไม่ใช่เล่นๆ : ความสำคัญของการเล่นต่อเด็กปฐมวัย

คุยกับครูอนุบาลรุ่งอรุณถึงเรื่องการเล่นของเด็กปฐมวัยที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่น

เวลาคิดถึงการเรียนในรั้วโรงเรียน เรามักเห็นภาพเด็กๆ นั่งเรียนในห้องมากกว่าวิ่งเล่นสนุกสนาน แต่ที่จริงแล้ว สำหรับเด็กเล็กอย่างเด็กวัยปฐมวัย การเล่นของพวกเขาคือวิธีรู้จักโลกรอบตัว

สอนให้เด็กเก่งหรือสอนให้เด็กมีความสุข

สิ่งที่ครูคนหนึ่งได้เรียนรู้จากการสอนปั้นดินในโรงเรียนรุ่งอรุณ สอนให้เด็กเก่งหรือสอนให้เด็กมีความสุข : ชัชวัสส์ นาคคุ้ม

โรงเรียนรุ่งอรุณคือโรงเรียนที่มีการศึกษาแบบองค์รวมหรือ Holistic Learning ซึ่งเชื่อว่าชีวิตคือการเรียนรู้เป็นหัวใจหลัก การสอนของที่นี่จึงเน้นเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากกว่าสอนจากตำรา

Arrow